Profil spoločnosti

Naša spoločnosť podniká v oblasti sprostredkovania práce.
Isto poznáte situáciu, kedy Vám chýba pracovná sila – stoji Vás to Veľa času a námahy, ktorú nakoniec môžete využiť oveľa efektívnejšie, napríklad sústrediť ju do Vašej hlavnej podnikateľskej činnosti.

Agentúra Jotek, s.r.o. sa zaoberá poskytovaním personálnych služieb od roku 2004 a taktiež od roku 2005 aj sprostredkovaním zamestnania za úhradu na základe povolenia Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny č. 461/2005-OSS a následne na základe osvedčenia o živnostenskom oprávnení č. ObU-BJ-OZP-2012/03048-3, č. živ. registra 760-10240. Vzhľadom na úspešné pôsobenie na slovenskom a českom trhu, sa rozšírilo jej pôsobenie od roku 2017 aj priamo do Českej republiky, kde pôsobí spoločnosť už pod odštepným závodom a riadi sa českým právom na základe povolenia o sprostredkovaní z ministerstva práce ČR.

Personálna agentúra Jotek, s.r.o. stavia na dlhodobých vzťahoch s jej klientmi, založených na dôvere, profesionalite a spokojnosti. Spolupracujeme so spoločnosťami v celej šírke podnikateľského spektra a pomáhame im nachádzať tých najkvalitnejších ľudí do ich radov. Dôležitým krokom k úspechu spoločnosti je výber vhodných a spoľahlivých pracovníkov a ich obsadenie do pracovných pozícií.