Dotazník

Dokumenty na stiahnutie:

Registrácia v agentúre

Pri registrácii v našej agentúre platíte administratívny poplatok 30,- EUR bez DPH za administratívu spojenú so spracovaním Vašej prihlášky a poradenské služby.

Administratívny poplatok je vyberaný výlučne na základe živnostenského oprávnenia spoločnosti Jotek, s.r.o. Predmetný poplatok slúži na zabezpečenie organizačnej a administratívnej činnosti – zahŕňa prvotné informácie o činnosti agentúry, personálne poradenstvo, formuláre, vstupné rozhovory, prepisovanie životopisu do slovenčiny použiteľného formulára, zadávanie podkladov do systému partnerských spoločnosti a ďalšie obdobné činnosti. Tento poplatok je nevratný. Vyššie uvedený administratívny poplatok teda nie je vyberaný za sprostredkovanie zamestnania a žiadnym spôsobom s následným sprostredkovaním práce nesúvisí.

Postup pri registrácii:

1.         Stiahnite si súbor do počitača a vyplňte údaje – “Formulár uchádzača o zamestnanie”,

2.         Vyplnený formulár pošlite mailom na adresu jotek@jotek.sk

3.         Pre úplnú registráciu je potrebné uhradiť ADMINISTRATÍVNY POPLATOK 30,- EUR na Ukrajine Poštou(pokiaľ ste uchádzač o zamestnanie z Ukrajiny) – WESTERN UNION na adresu:

JOTEK, s.r.o.

Partizánska 46

085 01 Bardejov

Formulár/??????

Vyplnený  formulár uchádzača o zamestnanie vás prosíme zaslať na e-mailovú adresu jotek@jotek.sk