Poplatky

Poplatok za sprostredkovanie prácepoplatky

Poplatky – info

V tejto sekcii nájdete kompletné informácie o poplatkoch, ktoré sa hradia v našej agentúre a odpovede na otázky súvisiace s úhradou poplatkov.

Registrácia v agentúre

Pri registrácii v našej agentúre platíte administratívny poplatok 30,- EUR s DPH za administratívu spojenú so spracovaním Vašej prihlášky a poradenské služby.

Administratívny poplatok je vyberaný výlučne na základe živnostenského oprávnenia spoločnosti Jotek, s.r.o. Predmetný poplatok slúži na zabezpečenie organizačnej a administratívnej činnosti – zahŕňa prvotné informácie o činnosti agentúry, personálne poradenstvo, formuláre, vstupné rozhovory, prepisovanie životopisu do slovenčiny použiteľného formulára, zadávanie podkladov do systému partnerských spoločnosti a ďalšie obdobné činnosti. Tento poplatok je nevratný. Vyššie uvedený administratívny poplatok teda nie je vyberaný za sprostredkovanie zamestnania a žiadnym spôsobom s následným sprostredkovaním práce nesúvisí.

Postup pri registrácii:

1.         Stiahnite si súbor do počitača a vyplňte údaje.Vytlačte si tlačivo životopis a Dotazník,

2.         Vyplnený a zároveň podpísaný životopis a dotazník pošlite mailom na adresu,

jotek@jotek.sk

3.         Pre úplnú registráciu uhraďte ADMINISTRATÍVNY POPLATOK 30,- EUR,

Možnosti platby:

Vkladom alebo prevodom na bankový účet agentúry Jotek, s.r.o.

a)         SLSP, a.s.

b)         Číslo účtu: 451 609 552 /0900

c)         IBAN: SK2409 0000 0000 0451 609 552

d)         SWIFT: GIBASKBX

Var. symbol: rodné číslo alebo dátum narodenia

Účel, popis platbyspráva pre prijímateľa: uveďte: Vaše meno a priezvisko

Po obdŕžaní registračnej prihlášky a uhradení administratívneho poplatku 30,- EUR začneme pracovať na Vašom umiestnení. Pri Vašom úspešnom výbere nášho objednávateľa na osobný pohovor Vás budeme kontaktovať a zúčastnite sa ho osobne alebo on-line.

Poplatky agentúre

Za  sprostredkovanie konkrétneho, Vami odsúhlaseného, pracovného  miesta,  sa platí sprostredkovateľský poplatok, ktorý  závisí od daného miesta a Vášho záujmu o dĺžku vykonávania pracovnej činnosti. Počíta sa z brutto mesačného zárobku podľa typu sprostredkovanej práce.

Uhrádza sa takto:

  1. SPROSTREDKOVANIE ZAMESTNANIA NA PRACOVNÚ ZMLUVU

Pri sprostredkovaní zamestnania u zamestnávateľa na pracovnú zmluvu je vo výške 20-30% brutto mesačného príjmu. Maximálna výška poplatku je 20%( pracovná zmluva do 6 mesiacov) resp. 30% (pracovná zmluva nad 6 mesiacov). Tento poplatok sa pri podpísaní zmluvy uhradiť. Po dohode sa dá zaplatiť inak.Poplatok za sprostredkovanie práce je v našej agentúre účtovaný podľa § 25 zákona Národnej rady SR č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti.

Asistenčné služby zahŕňajú :

1.         asistenciu pri zisťovaní  dopravy do zahraničia,

2.         poskytnutie informácií ohľadom ubytovacích možností v zahraničí,

3.         inštrukcie čo si vziať so sebou,

4.         pomoc v krízových situáciách,

5.         poskytnutie informácií o životných podmienkach, pracovných podmienkach a úradných povinnostiach v zahraničí.

6.         poskytnutie kontaktov na koordinátorov a kontaktné osoby je samozrejmosťou.

Výška poplatkov za asistenčné služby a poradenstvo je od 100,- do 350,- EUR. Výška poplatku bude upresnená pri konkrétnej ponuke, telefonicky alebo pri osobnej návšteve.

Dokumenty na stiahnutie:

Dotazník

Životopis/??????

Vyplnené a podpísané dokumenty vás prosíme zaslať na e-mailovú adresu jotek@jotek.sk