Výhody spolupráce s nami

Výhody spolupráce s nami:

  • Šetrenie Vášho času v prípade, že pracovníka so zadanými požiadavkami máme v našej databáze,
  • Nemusíte podávať inzeráty,
  • Nemusíte robiť zdĺhavé výberové konania, stačí iba ak nám v objednávke uvediete požiadavky na danú pracovnú pozíciu,
  • Zabezpečíme, aby pridelení zamestnanci spĺňali požiadavky špecifikované v objednávke,
  • Zabezpečíme kompletnú personálnu a mzdovú agendu,
  • Zabezpečíme vysokoškolsky vzdelaných pracovníkov – odborníkov ( lekárov, zdravotné sestry, opatrovateľky, pomocní zdravotní personál ) z Ukrajiny so špecifikáciou podľa dohody s klientom.

 

Čo požadujeme pri sprostredkovaní zamestnanca:

  • Popis podmienok pre prijatie pracovníka do pracovného pomeru,
  • Počet požadovaných miest,
  • Sprostredkovateľský poplatok podľa dohody,
  • Doba sprostredkovania je závislá od odbornosti požadovanej funkcie.